Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Σε ποιους απευθύνεται

 • Social Media Managers & Strategists
 • Ecommerce Professionals
 • Brand Managers
 • Agency Executives
 • PR Specialists
 • Media Specialists
 • HR Professionals
 • Entrepreneurs
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
UM
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 • POST EVENT SOCIALIZING
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR