Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Δομή και θεματολογία του συνεδρίου

  • Power to the People: How to Grow your Business with Influencer Marketing & Social Advocacy
  • Content Trends: How to Become a Great Storyteller in a Video first World
  • Social Strategy: How to Use Social Media to Engage, Connect & Convert at each Stage of the Customer Lifecycle
  • Social Performance: How to Step up your eCommerce Game with Social Media
  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ
UM
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • POST EVENT SOCIALIZING
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR